Martwisz się, że przez kiepską zdolność kredytową, nie otrzymasz kredytu bankowego? Kolejny bank odmówił Ci współpracy? Podpowiemy Ci, jak zdobyć dodatkowe punkty w BIK, żeby poprawić scoring.

Każdy bank przed wydaniem decyzji o udzieleniu kredytu skrupulatnie weryfikuje sytuację finansową swojego przyszłego klienta. Ponieważ zobowiązania kredytowe charakteryzują się dosyć wysokim ryzykiem, instytucja bankowa musi mieć pewność, że potencjalny kredytobiorca jest w pełni wiarygodny i wypłacalny.

Zdolność kredytowa analizowana jest na podstawie co najmniej kilku czynników, ale jej fundamentem jest raport BIK generowany przez Biuro Informacji Kredytowej.

Kompetentny specjalista od kredytów bankowych, w szczególności hipotecznych oraz gotówkowych, której wiedza wzbogaca cały zespół. Ponad jedenaście lat nieprzerwanego doświadczenia w branży kredytowej przekłada się na skutecznośći fachowość w uzyskiwaniu wnioskowanych przez klientów kwot kredytów, przy jednoczesnym zachowaniu rzetelnego spojrzenia na sytuację klienta i szybkim przedstawieniu możliwych najlepszych ofert i dróg postępowania. Klienci doceniają poczucie pewnościi oszczędność własnego czasu, uzyskane dzięki wsparciu Kasi w całym procesie kredytowym.
Katarzyna

Jakie informacje zawiera raport BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która zbiera i przechowuje wszelkie informacje dotyczące sytuacji finansowej potencjalnego klienta banku. W raporcie odnotowane zostają nie tylko wszelkie zobowiązania bankowe i pozabankowe, jakie posiada czy w przeszłości miał kredytobiorca. Raport BIK jest też podstawowym czynnikiem, dzięki któremu możliwa jest analiza historii kredytowej. Informacje zawierają dane o zachowaniach klienta względem spłaty wszelkich zobowiązań.

 • Czy raty kredytów i pożyczek są i były spłacane w wyznaczonym terminie?
 • Czy klient generuje albo generował opóźnienia z tytułu spłaty rat zobowiązań?
 • Czy na koncie potencjalnego kredytobiorcy są przeterminowane płatności?
 • Czy klient posiada zobowiązania pozabankowe, na przykład szybkie chwilówki?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania budują historię kredytową. Jeśli jest negatywna, potrzebujący finansowego wsparcia raczej nie ma szans na współpracę z bankiem.

Warto podkreślić, że to jak jesteś odbierany przez instytucję bankową, zawsze można modyfikować, punkty w BIK, czyli tzw. scoring można zwiększać, aby poprawić zdolność kredytową. Sprawdź, jak to zrobić.

Czym jest scoring?

Scoring w BIK, to ocena punktowa historii kredytowej klienta, który ubiega się o zobowiązanie finansowe w instytucji bankowej. Im więcej punktów zdobędzie przyszły kredytobiorca, tym bardziej minimalizowane jest ryzyko jego niewypłacalności. Bank zyskuje gwarancję, że udzielony kredyt będzie regulowany w terminie, a wszystkie warunki zobowiązania zostaną spełnione. Dobry scoring zapewnia pozytywną decyzję kredytową bez względu na rodzaj wybranego zobowiązania, jego wartość czy okres współpracy z bankiem.

Musisz wiedzieć, że scoring wyliczany jest przez banki za każdym razem, kiedy tylko do analityków wpłynie wniosek o udzielenie wybranego zobowiązania. Nie ma możliwości, aby proces ten został pominięty, ponieważ zasadność sprawdzania zdolności kredytowej jest wyznaczana przez przepisy obowiązującego w Polsce prawa oraz normy unijne. Z powodzeniem przyszły kredytobiorca może natomiast wpłynąć na poprawę oceny punktowej, a doradca z Finanse Dla Ciebie wskaże mu, jak to skutecznie zrobić.

Co obniża scoring?

Czynniki, które negatywnie wpływają na ocenę punktową historii kredytowej potencjalnego klienta banku, są różne, ale wszystkie można korzystnie modyfikować. Znaczenie ma:

 • liczba posiadanych zobowiązań finansowych, ich rodzaj, wartość oraz okres współpracy z bankami czy instytucjami pozabankowymi,
 • ilość chwilówek, które przez banki nie zawsze są akceptowane,
 • systematyczność w zakresie spłaty miesięcznych rat,
 • ewentualne opóźnienia w regulowaniu należności, które trwają co najmniej kilka miesięcy,
 • przeterminowane płatności,
 • przekraczanie limitów na kartach kredytowych,
 • decyzje negatywne w zakresie możliwości udzielenia kredytu ze strony innych banków,
 • długi z zabezpieczeniem komorniczym.

Banki krytycznie patrzą na wszelkie zadłużenia, w niekorzystnej sytuacji mogą być również osoby, które zaciągnęły co najmniej kilka zobowiązań w jednym czasie, co oznacza, że mogą mieć trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Na scoring źle wpływają szybkie pożyczki pozabankowe i debety na kartach kredytowych. Jednym słowem, im więcej kosztów stałych z tytułu podjętych współprac z bankami czy firmami pożyczkowymi ma na swoim koncie wnioskujący o finansowe wsparcie, tym scoring jest niższy.

Punktacja BIK - matematyczne rachunki według nowych zasad

Samodzielne wyliczanie scoringu jest niezwykle trudne dla przeciętnych kredytobiorców, ponieważ ocena punktowa wyznaczana jest na podstawie matematycznych wzorów i rachunków. Takich wyliczeń dokonują analitycy kredytowi oraz doradcy finansowi, na przykład w Finanse Dla Ciebie.

Co istotne, metoda szacowania scoringu uległa zmianie z końcem 2017 roku. Od tego czasu funkcjonuje skala w przedziale liczb od 1 do 100, przy czym zakres ten nie musi odpowiadać zdobytym punktom. Wyniki przedstawiane są na wykresie graficznym oraz koła, dzięki czemu ich interpretacja jest znacznie ułatwiona.

Wartość BIK scoring - punktacja, która pozwala na współpracę z bankiem

Czy da się wskazać, ile punktów musisz uzyskać w analizie oceny punktowej, aby cieszyć się dobrą zdolnością kredytową i uzyskać finansowe wsparcie ze strony banku? Oczywiście, że nie, bo sytuacja każdego klienta jest inna. Fakt, że scoring determinuje szanse na współpracę z instytucją bankową, ale podczas weryfikacji punktów warto wziąć pod uwagę różne kryteria. Liczą się indywidualne potrzeby, możliwości spłaty, inne czynniki, jakie mają znaczenie dla wyliczenia zdolności kredytowej, jak również różne warunki, które stawia każda instytucja bankowa. Fakt, że jeden bank wydał decyzję negatywną, wcale nie oznacza, że kolejna instytucja podejmie taką samą decyzję.

Doradcy z Finanse Dla Ciebie potwierdzają jednak, że ocena punktowa w raporcie BIK pozwala chociaż oszacować ewentualne szanse na współpracę z bankiem. Im więcej punktów zdobył klient, tym ma większe szanse na otrzymanie kredytu. Uznaje się, że pułap średni zaczyna się od 60 punktów, najlepsze oceny plasują się w przedziale od 80 do 100 punktów, zaś ci, którzy uzyskali mniej niż 60 punktów, raczej nie mają szans na finansową pomoc ze strony instytucji bankowej. To również informacja, że czas najwyższy wdrożyć plan poprawy scoringu.

Co ciekawe, nie zawsze wysoka punktacja BIK pozwala uzyskać decyzję pozytywną ze strony banku. Pamiętaj, że scoring jest kluczowym, ale nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na uzyskanie zobowiązania kredytowego. Znaczenie mają także generowane dochody, wysokość kredytu czy preferowany czas jego spłaty.

Scoring bez historii kredytowej

Mówi się, że lepiej mieć historię kredytową, nawet jeśli nie jest ona idealna, aniżeli nie posiadać jej wcale. Tzw. czysta kartka nie jest akcentem pozytywnym, ponieważ bank nie zdobywa żadnych informacji w zakresie wiarygodności i wypłacalności wnioskującego o zobowiązanie kredytowe. Osoby, które dopiero chcą rozpocząć pierwszą współpracę z bankiem, niestety nie uzyskują wysokiej oceny punktowej. Wszystko dlatego, że brak historii kredytowej zwiększa ryzyko w zakresie ich zachowania względem regulowania należności.

Doradcy z Finanse Dla Ciebie zalecają, aby przed złożeniem wniosku o kredyt w banku, dobrze się do tego procesu przygotować. Czasem wystarczy zakup produktu z płatnością rozłożoną na kilka rat czy aktywowanie karty kredytowej i spełnianie ustalonych warunków takich współprac, aby uzyskać zaufanie instytucji bankowej.

Czyszczenie BIK, czyli jak wpłynąć na pozytywny scoring?

 • Pilnuj terminów spłaty miesięcznych rat wszelkich zobowiązań,
 • staraj się unikać chwilówek, które można zaciągać bez weryfikacji,
 • niweluj ryzyko opóźnień w regulowaniu należności - każda przeterminowana płatność będzie odnotowana w BIK przez następnych 5 lat,
 • jeśli musisz, korzystaj z minimalnej ilości zobowiązań finansowych,
 • zaciągaj kredyty i korzystaj z produktów bankowych o jak najmniejszej wartości,
 • decyduj się na współpracę z instytucją bankową tylko wtedy, kiedy masz pewność, że będziesz w stanie spełnić wszelkie warunki, jakie stawia,
 • jeśli zauważasz problemy z płatnością rat, reaguj natychmiast i wdrażaj skuteczny proces oddłużania, na przykład korzystając z kredytu konsolidacyjnego.

Jak podkreślają doradcy z Finanse Dla Ciebie, sama ocena punktowa i ogólna historia oraz zdolność kredytowa, to zawsze kwestie indywidualne. Nie da się wskazać jednej, uniwersalnej i najlepszej zdolności, która gwarantuje nawiązanie współpracy z bankiem w ramach otrzymania finansowego wsparcia. Sytuacja każdego potencjalnego kredytobiorcy jest przecież inna. Różne są potrzeby kredytobiorców, inne są możliwości spłaty. Znaczenie ma również rodzaj kredytu, jego wartość, okres spłaty, ogólna sytuacja na rynku usług finansowych czy warunki, jakie stawia każda instytucja bankowa. Chociaż wszelkie oferty bankowe muszą być zgodne z prawem, to jednak banki realizują własną politykę współpracy ze swoimi klientami, przez co propozycje kredytów mogą się znacznie różnić.

Jak długo trwa czyszczenie BIK?

Specjaliści rynku finansowego podkreślają, że proces poprawy BIK zawsze jest indywidualny, a w skrajnych przypadkach może potrwać nawet kilka lat. Liczy się przede wszystkim konsekwencja oraz dobrze zaplanowany projekt działań w zakresie utrzymania własnej płynności finansowej. Profesjonalna pomoc doświadczonych doradców z Finanse Dla Ciebie pozwoli uzyskać finansowe wsparcie również osobom, które dzisiaj nie mają szans na współpracę z bankami. Czyszczenie BIK jest możliwa zawsze, bez względu na obecną sytuację materialną klienta.

Im gorsza jest zdolność kredytowa potencjalnego klienta dzisiaj, tym dłużej potrwa czyszczenie BIK. Determinacja i ustalony plan działania pozwala jednak uzyskać finansowe wsparcie.

Jak najszybciej poprawić scoring?

Pozbycie się zobowiązań finansowych poprzez ich spłatę, to chyba najprostsza opcja, aby odzyskać zdolność kredytową. Niestety, nie zawsze aktualna sytuacja materialna klienta pozwala na takie rozwiązanie. Co więcej, doradca finansowy zawsze dobiera konkretne działania, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby swojego klienta. Zdarza się, że wystarczy wystosowanie odpowiedniego wniosku o nieudzieleniu zgodny na przetwarzanie informacji i minionych zadłużeniach, które już zostały spłacone.

Poprawa zdolności kredytowej z Finanse Dla Ciebie

Jak widzisz, poprawa zdolności kredytowej nie jest procesem łatwym do wdrożenia i realizacji, dlatego większość potencjalnych klientów banków zwraca się o pomoc do doświadczonych doradców. Ci z Finanse Dla Ciebie doskonale znają wszelkie mechanizmy i możliwości poprawy scoringu i rzetelnie dopasowują je wedle indywidualnych potrzeb swoich klientów.

Wyślij wniosek albo skorzystaj z naszej infolinii. Przedstaw konsultantowi swoją historię finansową, opowiedz o swoich potrzebach. Na podstawie szczegółowego wywiadu uzyskasz wsparcie w ramach optymalnie dopasowanej strategii poprawy zdolności kredytowej. Twoja determinacja w zestawieniu z najlepszymi narzędziami pozwoli Ci szybko cieszyć się płynnością finansową oraz zaufaniem ze strony banków.

Skuteczna pomoc w ramach poprawy scoringu ze strony ekspertów z Finanse Dla Ciebie, to przede wszystkim różne możliwości działania, o których samodzielni klienci mogą nie mieć pojęcia. Doradca podpowie Ci, jakie kroki wpływają negatywnie na ocenę punktową BIK, a jakie ją polepszają. Skuteczne sposoby na pozbycie się z historii kredytowej negatywnych informacji o zaciągniętych chwilówkach czy innych produktach pozabankowych, to tylko niektóre z możliwości szybkiego reagowania. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach czas jest na wagę złota, a natychmiastowa poprawa zdolności kredytowej pozwoli uzyskać niezbędne wsparcie finansowe “szyte na miarę” indywidualnych potrzeb.

Pomagamy osobom, które dzisiaj nie mają żadnych szans na współpracę z bankami, aby już niedługo mogły cieszyć się z ich strony całkowitym zaufaniem. Dobieramy strategię poprawy BIK wedle indywidualnych potrzeb. Zwracamy uwagę na możliwości finansowe i zapisy w raportach Biura Informacji Kredytowej oraz wykluczamy te najbardziej szkodliwe. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży usług finansowych pozwoliły wesprzeć już tysiące klientów z całej Polski. Tylko kilka kroków dzieli Cię od uzyskania decyzji pozytywnej ze strony instytucji bankowej. Im szybciej rozpoczniesz podążanie po ścieżce ku poprawie zdolności kredytowej, tym prędzej otrzymasz dodatkowe środki na dowolny cel.

Nasz zespół

Mamy wyłącznie pozytywne opinie

Na podstawie 214 opinii.
Patryk Grynfelder
Patryk Grynfelder
2022-09-18
Zweryfikowana
Gorąco polecam , Pan Dariusz I. Najlepszy specjalista z ciężkiej sytuacji z której myślałem że nie ma już wyjścia Pan Darek rozwiązał moje problemy , codzienny kontakt wsparcie i wszystko załatwione tak jak trzeba na najwyższym poziomie . 10/10 Polecam .
Monika Lipska
Monika Lipska
2022-09-07
Zweryfikowana
Trafienie na Pana Rafała to było dla mnie wielkie szczęście. Pełen profesjonalizm, świetny kontakt. Ogromna wiedza, a przede wszystkim pomoc, dzięki której na dzień dzisiejszy mogę spać spokojnie. Żadna inna firma nie była w stanie mi pomóc, a szukałam chyba wszędzie. Polecam!
Tom Nowy
Tom Nowy
2022-09-03
Zweryfikowana
Dzięki tej firmie, a szczególnie dzięki pomocy Pani Doroty, wyszedłem z kilkumiesięcznego przymusu zaciągania chwilówek praktycznie tego samego dnia, w którym dostawałem wypłatę. Pomoc Pani Doroty okazała się cudem, na który czekałem, ponieważ udało mi się przenieść całe zadłużenie do zwykłego banku na bardzo korzystnych warunkach. Polecam tę firmę każdemu, kto wpadł w spiralę pożyczkową i chciałby się z niej w końcu wydostać!
Denis Gierojewski
Denis Gierojewski
2022-09-02
Zweryfikowana
Na tę firmę trafiłem w sumie przez przypadek, szukając pomocy. Był to pierwszy strzał i trafiony w 10! Chciałbym podziękować szczególnie Panu Arturowi Kuzioła, który zajął się moją sprawą. Byliśmy w stałym kontakcie, jeśli coś było nie jasne to Pan Artur od razu wyjaśniał o co chodzi i teraz mogę odetchnąć z ulgą. Serdecznie polecam!
Arkadiusz Mielczarek
Arkadiusz Mielczarek
2022-08-31
Zweryfikowana
wszystko pozytywnie załatwione pełen profesjonalizm polecam pana RAFAŁA .D. w sprawach dla nas nie do ogarniecia JESZCZE RAZ DZIEKUJE
Noemi
Noemi
2022-07-18
Zweryfikowana
Jeśli dobrze pamiętam to trzecia firma do której trafiłam z prośbą o pomoc. Wcześniejsze robiły tyle co sama próbowałam i mówiły, że nic nie da się zrobić. Jak się okazało z pomocą Pana Dariusza I. jednak się dało zrobić i to dużo. Współpraca na wysokim poziomie. Kontakt zawsze na bieżąco. Działanie w etapach, zawsze wiedziałam co robimy, ile to potrwa i co będzie dalej. Szybko, sprawnie i dodatkowo w przyjemnej atmosferze. Wszystkie pożyczki skonsolidowane. Jestem z daleka, podczas całego procesu musiałam tylko raz pojechać do siedziby firmy i również przemiło i przesympatycznie to wspominam :) Serdecznie dziękuję! :) Polecam każdemu!
Michal Zagajski
Michal Zagajski
2022-07-07
Zweryfikowana
Dzięki pomocy Pana Rafa Doroszczuka moje życie stało się lepsze, nie muszę myśleć dzień w dzień jak spłacić dług. Psychicznie jestem zdrowy, gdyż wcześniej myślałem tylko o tym czy i jak spłacę wszystkie kredyty. Polecam z całego serca Pana Rafała, odbierał i doradzał mi o każdej porze dnia. Dziękuję jeszcze raz . Michał.

Skontaktuj się z nami