Raport BIK

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja odgrywająca bardzo ważną rolę w polskim systemie finansowym. Ma ona istotny wpływ na to, kto otrzyma kredyt lub pożyczkę, a kto spotka się z odmową. Dlatego warto dowiedzieć się więcej o jej funkcjonowaniu.

Czym jest Biuro Informacji kredytowej?

Jest to podmiot założony w 1997 roku przez działające w Polsce banki, którego celem jest zbieranie danych dotyczących historii kredytowej ich klientów. Powodem jego powstania była chęć ograniczenia niepewności związanej z przyznawaniem kredytów. Udzielanie finansowania firmom i osobom prywatnym jest jedną z podstawowych funkcji banków w gospodarce, ale wiąże się z ryzykiem utraty pożyczonych środków. Natomiast wiedza o tym, czy dany klient spłacał terminowo zobowiązania wobec innych kredytodawców, pozwala to ryzyko istotnie ograniczyć. 

Jakie dane są w nim przechowywane?

W BIK przechowywane są przede wszystkim dane osobowe dłużnika i jego obecne oraz przeszłe zobowiązania. Informacje o nich zawierają kwotę kredytu, nazwę instytucji, która go udzieliła, kwotę pozostałą do spłaty i terminowość regulowania poszczególnych rat. Należy przy tym pamiętać, że w BIK odnotowuje się nie tylko każdy kredyt gotówkowy, czy hipoteczny, ale również zobowiązania dotyczące posiadanych kart kredytowych, debetów na koncie, czy zakupów na raty. Bardzo istotne jest również to, że znajdują się w nim również informacje o posiadanych chwilówkach pożyczkach pozabankowych! Z tego powodu banki widzą, który klient korzysta z tego typu produktów. W rejestrze tym odnotowywane są także mniej oczywiste i bardziej szczegółowe informacje takie jak liczba zapytań banków oraz firm pożyczkowych o konkretnego kredytobiorcę. Duża liczba takich zapytań może oznaczać, że dana osoba próbuje wziąć pożyczkę w wielu instytucjach, co jest uznawane za dodatkowy czynnik ryzyka.

Czym jest raport BIK?

Warto również wiedzieć, że osoby, które są zainteresowane dokładnymi informacjami przetwarzanymi przez BIK, mogą zamówić raport z informacjami o sobie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek na stronie www.bik.pl. Raport ten jest udostępniany w wersji elektronicznej przez internet. Niektóre banki oferują również opcję sprawdzenia go za pomocą swoich serwisów transakcyjnych. Musimy jednak zaznaczyć, że raporty udostępniane przez banki zawierają znacznie mniej informacji niż te pobrane bezpośrednio z BIK. W dokumencie tym oprócz wspomnianych wyżej informacji o historii kredytowej znajduje się również punktowa ocena wiarygodności kredytowej w skali od 1 do 100. Jest ona obliczana za pomocą formuły matematycznej poprzez porównywanie danego klienta, z innymi, którzy już otrzymali kredyty. Wynik co najmniej 60 punktów jest swoistym minimum aby otrzymać decyzję pozytywną w banku. Jeśli Twoja punktacja to mniej niż 60 szansa na uzyskanie kredytu spada niemal do zera i konieczne są zabiegi zwiększające punktację.

Czy można usunąć wpisy z BIK?

Należy przede wszystkim pamiętać, że wpisy te dzielą się na pozytywne i negatywne. Podczas trwania spłaty zobowiązania są one zawsze widoczne dla innych instytucji finansowych. Jeżeli zostały spłacone w terminie, to dalsze przetwarzanie danych na ich temat zależy od zgody kredytobiorcy i może on jej nie wyrażać lub ją wycofać.

Inaczej jest w przypadku negatywnej historii kredytowej. W takiej sytuacji BIK może przetwarzać, takie dane nawet bez zgody przez okres 5 lat. Są pewne wyjątki od tej reguły co staramy się wykorzystywać w naszej pracy. Powód braku możliwości ich usunięcia jest oczywisty, rejestr ma służyć weryfikacji wiarygodności klientów ubiegających się o kredyt lub pożyczkę. Ostatnia możliwość to usunięcie wpisu, gdy zawarte w nim dane są błędne lub zostały omyłkowo wprowadzone.

Brak możliwości usuwania negatywnych wpisów oznacza, że w przypadku kłopotów finansowych dłużnik musi szukać innych sposobów na odzyskanie wiarygodności w oczach instytucji finansowych. Jednym ze środków do tego celu może być tak zwane oddłużanie. Za tym pojęciem kryje się szereg aktywności, które mają przywrócić wypłacalność. Przykładem może być konsolidacja kredytu, czyli zamiana kart kredytowych na kredyt gotówkowy.

Czy firmy pożyczkowe raportują chwilówki do BIK?

Obecnie z BIK-iem współpracują nie tylko banki i SKOK-i, ale również większość firm pożyczkowych niebędących bankami. Z tego powodu dłużnicy muszą pamiętać, że negatywny wpis o nich może pojawić się w BIK-u także przy opóźnieniach w spłacie pożyczek pozabankowych. Dlatego w przypadku problemów finansowych warto zawczasu rozważyć opcję, jaką jest konsolidacja chwilówek i obniżenie w ten sposób spłacanych rat. Podkreślamy, że niemal całą procedurę możemy przeprowadzić online a co ważne radzimy sobie nawet z poważnymi opóźnieniami w BIK na produktach pozabankowych.

POZOSTAŁE

Baza wiedzy